روزت مبارک مادرم


عشق یعنی مادر ، صبر یعنی یک زن، مهر یعنی دختر، نور یعنی خواهر ... هر چه هستی عشق یا صبر ، مهر یا نور روزت مبارک

/ 7 نظر / 37 بازدید
سارا

عزیز دلم همیشه به یادتم و برات ارزوی خوشبختی دارم و منتظر که با خبرهای خوب برگردی

آمارین

مهرگان[ناراحت]اخه چرا چی شده مگه؟[ناراحت] الهی که مشکلاتت هرچی هست هرچه زودتر حل بشن

مامان یاسمین

چرا ؟ دلمون تنگ می شه برات نرو شاید نوشتن کمکت کنه راحتتر مشکلاتت رو هضم کنی شاید هم کمی دوری بهت کمک کنه که دوباره نوشتن رو شروع کنی

مامان یاسمین

Valproate Sodium ( Orlept 200 میلی گرم اگه بود به این اسمه ممنون می شم

جوجو

[قلب][ماچ]خوبی مهر جان؟! چه خبرا؟! خوش میگذره؟در چه حالی؟