صد و سیزدهم

اینروزا کلی هیجان برای سال نو و کریسمس همه جا رو پر کرده و البته برای ما ذوق و شوق برف زمستونی این لذت رو بیشترم کرده،تزئینات کریسمس تقریبا هرسال یک شکله توی شهر ولی خوب جالبه که عکسامون رو مقایسه می کنم از اولین سال فقط لباسامون عوض شده و البته پیرتر نشدیمچشمک کلا من عاشق عکسم و همش دنبال اینم که مدام خاطره ثبت کنم و با اینکه از همه جا عکس داریم ولی خوب بازم دوست دارم..

امروز عصری که رسیدم خونه برف شروع شد، هی میخواستم برم بیرون ولی خوب هی تنبلی کردم، تا حدود 7 که همسرخان رسید و گفتم دوست دارم بریم توی برفا راه بریم ولی خوب دیدم خیلی خسته است، برای همین گفتم نمیخواد، یه شیرکاکائوی گرم خوردیم و چند تا لباس برای اتو داشتیم و اونا رو اتو زدم، توی همین فاصله هم همسرخان مشغول مکالمه با ایران بود و از جواباش میشد فهمید که اعصابش داره بهم میریزهعصبانی میدونستم جریان چیه ولی خوب چیزی نپرسیدم... بعدش هم یه چای دارچینی و مشغول کارامون بودیم تا اینکه همسرخان پیشنهاد داد بریم یه ذره راه بریم و سریع آماده شدیم و یه نیم ساعتی راه رفتیم و کمی صحبت و چندتا عکس و اومدیم خونه و اینم چند تا عکس ..

حیاطمون

قبل از نوشتن این عکسو گرفتم روشنتر از این نشد، خیابون سفید شده

/ 1 نظر / 2 بازدید
جوجو

سلام مهرگان جون خوبی؟ کریمس! وایی چه حال و هوایی! امیدوارم که همیشه خوش باشی! چه حیاطتون خوشگله!