پست هشتاد و چهارم

نمی دونم گفته بودم یا نه بعضی از سریالیی که پخش میشه رو نگاه می کنیم بعد از دیدن سریه آخر سریال ها چند روزی بود که بفرمایید شام رو موقع شام خوردن و فقط فقط برای اینکه زبان شیرین مادری مون یادمون نرهاز خود راضی نگاه می کردیم.. جدای از رفتارای رنگ و وارنگ که برای ما غربت نشینا خیلی آشناست، غذاهایی که می پزن و دسراشون خیلی وسوسه انگیزه... خلاصه که آدم شکمو هم اینا رو ببینه چی میشههههه؟؟

این شد که دیشب وسایل تیرامیسو رو آماده کردیم یعنی سر راه و ساعت 9 شب خریدیم و بعد از شامی که ساعت 10 شب خوردیم، ساعت 12 تیرامیسو رو نوش جان کردیم... ولی فوق العاده شد، توصیه می کنم هرکی درست نکرده آماده کنه و لذتش رو ببره... به نظر من که عالی بود...

این پست فقط برای ثبت در تاریخ بود که یادم نره چقده شکموییمچشمک.. همین

/ 0 نظر / 2 بازدید